Ενημέρωση Μερισματούχων για Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος 2019
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γλάδστωνος 1 – 10677 Αθήνα
Αθήνα: 20 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μερισματούχων για Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος 2019.
            Ανακοινώνεται ότι κατόπιν εγκρίσεως του κ. ΥΕΘΑ, θα χορηγηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2019 από το ΜΤΝ έκτακτο επίδομα στους υφιστάμενους μερισματούχους ΜΤΝ μηνός Δεκεμβρίου 2019, που θα λάβουν και μέρισμα ΜΤΝ τον ίδιο μήνα, ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του δικαιούμενου μεικτού μερίσματος ΜΤΝ. 
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος Π.Ν.
Γενικός Διευθυντής    
Πηγή: www.mtn.gr