Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ζουπαντής  Ευστράτιος      Πρόεδρος    
2 Δέδης Δημήτριος     Αντιπρόεδρος    
3 Οβσανιάν Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας    
4 Βασιλάκης Γεράσιμος Ταμίας    
5 Σοφιανός Δημήτιος  Ειδικός Γραμματέας    
6 Βαπορίδης Σωτήρης Αναπληρωτής Ταμίας     
7 Γεροκώστας Βάϊος Έφορος Εκδηλώσεων    

  

 03 Δεκεμβρίου 2017