Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ζουπαντής  Ευστράτιος Πρόεδρος    
2 Σοφιανός Δημήτιος     Αντιπρόεδρος    
3 Βλασοπούλου Ασημίνα Γενικός Γραμματέας    
4 Οβσανιάν Παναγιώτης Ταμίας    
5 Φωτιάδης Τριαντάφυλλος  Ειδικός Γραμματέας    
6 Βαπορίδης Σωτήρης Αναπληρωτής Ταμίας     
7 Δέδης Δημήτριος Έφορος Εκδηλώσεων    

  

 04 Δεκεμβρίου 2014

 

NeoDS 2014