Ας μη σβήσει η φωνή του '' Ξιφία '' 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι
Το ΔΣ του συλλόγου μας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να διατηρήσει το λειτουργικό κόστος έκδοσης της εφημερίδας σ΄ ένα ανεκτό επίπεδο λειτουργίας.
Είναι επιτακτική  ανάγκη να ξεπεράσουμε τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες αλλά  και τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις.
Μην ξεχνάτε ότι ο Σύλλογος μας έχει ως μοναδικό πόρο, τη συμβολική σχεδόν, ετήσια συνδρομή των μελών του, για αυτό και η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής από όλους μας αποτελεί αναγκαίο όρο επιβίωσης του.!
Σας ευχαριστούμε.
 
 

sigjrr