Πρακτικό Υπ΄αριθμ. 141

Σήμερα Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στην λέσχη του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Φειδίου 10 ΤΚ 10678 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα λόγω μη ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελλών του συλλόγου με θέμα :

α) Απολογισμός έργου ΔΣ

β) Έγκριση ισολογισμού –Απολογισμός

γ) Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής

Παρόντα 204 μέλη

Ο απερχόμενος πρόεδρος Νικόλαος Βασιλείου έκανε τον απολογισμό του έργου του απερχόμενου ΔΣ της προηγούμενης διετίας και ζήτησε την έγκριση του απολογισμού ο οποίος έγινε ομόφωνα δεκτός.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξέτασε την Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείτο από τους :

α) Ευθυμίου Δημοσθένης       Πρόεδρος

β) Νταντάμης Δημήτριος         Γραμματέας

γ) Μπουγάτσιας Μιχαήλ         Μέλος

η παραπάνω επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του Νέου ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι ψηφοφόροι ελάμβαναν το ψηφοδέλτιο και ψήφιζαν όσοι ήταν ταμιακός εντάξει

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής:

            Ψήφισαν          204

            Έγκυρα            204

            Άκυρα                         0

Για το νέο ΔΣ εξελέγησαν (κατά σειρά)

1                    Βασιλείου Νικόλαος               123

2                    Ποινενίδης Χρήστος               112

3                    Κεχαγιάς Παντελής                 103

4                    Καββαδίας Σπύρος                  97

5                    Οβσανιάν Παναγιώτης            85

6                    Κορακάκης Ιωάννης               80

7                    Τουμπανάκης Δημήτριος         79

8                     

 

     ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1                    Τούντας Γεώργιος                   78

2                    Δέδης Δημήτριος                     76

3                    Κανάκης Γεώργιος                  69

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή

1                    Ζαχαριουθδάκης Δημήτριος                114

2                    Δεληδήμου Χρήστος                          111

3                    Κουρουμιχάκης Κωνσταντίνος           92    

 

      ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1                    Γιακουβάκης Χαράλαμπος

 

Το νέο ΔΣ με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος (Βασιλείου Νικόλαου) θα συνέλθει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΟ ΜΕΛΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ                                           

Ευθυμίου Δημοσθένης                   Μπουγάτσιας Μιχαήλ                  Νταντάμης Δημήτριος     

Download

 

Πρακτικό Υπ΄αριθμ. 141

Σήμερα Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στην λέσχη του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Φειδίου 10 ΤΚ 10678 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα λόγω μη ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελλών του συλλόγου με θέμα :

α) Απολογισμός έργου ΔΣ

β) Έγκριση ισολογισμού –Απολογισμός

γ) Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής

Παρόντα 204 μέλη

Ο απερχόμενος πρόεδρος Νικόλαος Βασιλείου έκανε τον απολογισμό του έργου του απερχόμενου ΔΣ της προηγούμενης διετίας και ζήτησε την έγκριση του απολογισμού ο οποίος έγινε ομόφωνα δεκτός.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξέτασε την Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείτο από τους :

α) Ευθυμίου Δημοσθένης       Πρόεδρος

β) Νταντάμης Δημήτριος         Γραμματέας

γ) Μπουγάτσιας Μιχαήλ         Μέλος

η παραπάνω επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του Νέου ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι ψηφοφόροι ελάμβαναν το ψηφοδέλτιο και ψήφιζαν όσοι ήταν ταμιακός εντάξει

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής:

            Ψήφισαν          204

            Έγκυρα            204

            Άκυρα                         0

Για το νέο ΔΣ εξελέγησαν (κατά σειρά)

1                    Βασιλείου Νικόλαος               123

2                    Ποινενίδης Χρήστος               112

3                    Κεχαγιάς Παντελής                 103

4                    Καββαδίας Σπύρος                  97

5                    Οβσανιάν Παναγιώτης            85

6                    Κορακάκης Ιωάννης               80

7                    Τουμπανάκης Δημήτριος         79

8                     

 

     ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1                    Τούντας Γεώργιος                   78

2                    Δέδης Δημήτριος                     76

3                    Κανάκης Γεώργιος                  69

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή

1                    Ζαχαριουθδάκης Δημήτριος                114

2                    Δεληδήμου Χρήστος                          111

3                    Κουρουμιχάκης Κωνσταντίνος           92    

 

      ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1                    Γιακουβάκης Χαράλαμπος

 

Το νέο ΔΣ με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος (Βασιλείου Νικόλαου) θα συνέλθει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΟ ΜΕΛΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ                                           

Ευθυμίου Δημοσθένης                   Μπουγάτσιας Μιχαήλ                  Νταντάμης Δημήτριος