... Σε συνέχεια της ανάρτησής μας (03-05-2019) για το ίδιο θέμα ..... και
... Σε συνέχεια της ανάρτησής μας (27-10-2017) για το ίδιο θέμα .....
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17.10.2019 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα, οι Αντιπλοίαρχοι Ειδικοτήτων (Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών) ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους» στο βαθμό του Πλωτάρχη, από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ) …………..( αφορά όσους αποστρατεύθηκαν με τις τακτικές κρίσεις των ετών 1989-90 έως 2010-11).
Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος, σχετικά με την προαγωγή Αντιπλοιάρχων (Ε) εα ΠΝ σε Πλοιάρχους.
 
 

sigjrr