Επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη είσοδος (όχι παραθερισμός) και η χρήση ευκολιών (λουτρό, σίτιση) στις εγκαταστάσεις του ΘΑΝ στα τέκνα των εν ενεργεία και των αποστράτων που δεν είναι προστατευόμενα ηλικίας και έχουν ηλικία άνω των 25 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στο site τηε ΕΑΑΝ...

( Αίτηση που πρέπει να χρειάζεται !! και δεν υπάρχει στο site της ΕΑΑΝ .. --> εδώ )

(Η παράγραφος   «3δ.»  στα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να είναι …. !!

** Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεως 2x3 cm ανά άτομο ** )

Για να κατεβάσετε το έγγραφο  ……….>   …………>          Jpg                 Pdf