Γνωρίζεται  ότι  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Προνοίας  Ναυτικού  (ΕΛΠΝ) (πρώην ΤΠΝ), ιδρύθηκε και λειτουργεί.

 Ο ΕΛΠΝ αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ), ο οποίος προορίζεται για την ενάσκηση της αλληλοβοηθείας, στους εν ενεργεία  μονίμους  και  εφέδρους  βαθμοφόρους  που  υπηρετούν  στο  ΠΝ,  καθώς επίσης  και  στα  προστατευόμενα  μέλη  των  οικογενειών  τους,  με  την  παροχή διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων.

Εφόσον επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε ΕΔΩ.

 Για να κατεβάσετε το έγγραφο  ……….>   …………>          Doc                 Pdf