ΑΠΟ: ΓΕΕΘΑ

ΠΡΟΣ: ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ

          1.      Όπως είναι γνωστό, το ΓΕΕΘΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τόνωση και προβολή των άρρηκτων δεσμών μεταξύ των εν ενεργεία στελεχών και των αποστράτων. Στα πλαίσια αυτά, και μετά από προφορική έγκριση του κ. ΥΕΘΑ, σας είχε απευθύνει προ δύο περίπου ετών επιστολή για το θέμα του φέρειν τα παράσημα και μετάλλια με πολιτική περιβολή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η πεποίθηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι η ηθική αμοιβή και η τιμητική διάκριση που γίνεται στους Αξκούς με την απονομή παρασήμων και μεταλλίων δεν παύει με την αποστρατεία τους, αλλά τους συνοδεύει δια βίου.

          2.      Κατόπιν των παραπάνω, το ΓΕΕΘΑ προτείνει να φέρουν οι απόστρατοι συνάδελφοι στις επίσημες εκδηλώσεις ανάλογη πολιτική ενδυμασία και τα δικαιούμενα παράσημα, μετάλλια, διαμνημονεύσεις και διακριτικά, όπως παρακάτω :

                   α.      Σκούρο κουστούμι σε αντιστοιχία με τις στολές 2 και 3 καθώς και τα δικαιούμενα παράσημα κλπ, όπως φαίνεται στο συνημμένο «1».

                   β.      Σκούρο κουστούμι σε αντιστοιχία με τη στολή 3α και τα δικαιούμενα παράσημα κλπ, όπως φαίνεται στο συνημμένο «2».

                   γ.      Σκούρο κουστούμι (ή φράκο ή σμόκιν) σε αντιστοιχία με τη στολή 4 και σμικρογραφίες των δικαιούμενων παρασήμων κλπ, όπως φαίνεται στο συνημμένο «3».

          3.      Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού σας με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

          4.      Χειριστής: Επιτελής ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ, Τχης (ΠΖ) Αστέριος Δεσπούδης (τηλ. 210 6571035).

Το έγγραφο               συνημμένο «1»                    συνημμένο «2»                    συνημμένο «3»