Ανακοίνωση ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονική αίτηση για διακοπή μειώσεων στην κύρια και επικουρική σύνταξη μέσω ιστοτόπου του ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, έθεσε από τη Δευτέρα (22/10) σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. 
Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. 
Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των διαδικασιών.
 
Συμπλήρωση αίτησης
 
 2018 10 22 efka
Με την είσοδό σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον της ΑΑΔΕ, για να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε για το TAXISNET.
Στην συνέχεια, θα μεταφερθείτε και πάλι στην εφαρμογή, όπου θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.
Τα βασικά στοιχεία σας έχουν ήδη συμπληρωθεί αυτόματα και αντλούνται από το Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου) σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και email) έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να τα αλλάξετε και να υποβάλετε την αίτηση με τα στοιχεία που επιθυμείτε. (Σημείωση: η ενέργεια αυτή δεν θα μεταβάλλει τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΕΦΚΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Ατομικά στοιχεία)
 
Η αίτηση απευθύνεται προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.
Για την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνετε την αίτησή σας, καθώς και τον Αριθμό Μητρώου σας σε αυτήν.
Στην παρ. Α1. Τον ΕΦΚΑ  (1 Περιφεριακή Υπηρεσία) διαλέγουμε από το μενού που θα ανοίξουμε με το βελάκι την τελευταία κάτω-κάτω επιλογή .. Γενικό λογιστήριο του κράτους. Μην ξεχάσουμε να συμπληρώσουμε και το αμέσως από κάτω .. Αριθμό Μητρώου ..
ΠΡΟΣΟΧΗ ..
 Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε σχόλια στην παρ. Β.. 
Διαλέξτε α) ένα από τα 3 σχόλια παρακάτω, β) μετά την ενημέρωση προσαρμόστε το δικό σας ή γ) ενημερωθείτε τις επόμενες μέρες από ιστοσελίδες και ενημερωτικές εκπομπές πριν συμπληρώσετε..
 
ΣΧΟΛΙΑ
    .Σχόλιο 1 ....Με τη παρούσα αίτηση & με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου αιτούμαι:
1)Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξη μου, συμμορφούμενοι με τις οριστικές & αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2287-2090/2015) καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ.
2)Να μου καταβάλλετε από τούδε & στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα, καθώς & το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31.12.2012.
3)Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξη μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως & μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν & να μην εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωση μου τις διατάξεις των νόμων 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από όλα τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές.
4)Από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ζητώ όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.
5)Επιθυμώ ο ΕΦΚΑ και το ΜΤΝ να μου δώσουν  αναλυτικά σε κατάσταση όσα μου κόπηκαν από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα βάσει νόμων 4051/2012 και 4093/2012 που έγιναν οι περικοπές μου.
** Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας : Ωφείλει το Μετοχικό Ταμείο να δεχθεί χειρόγραφη αίτηση εφ' όσον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή στο σύστημα.
    .Σχόλιο 2 .... Παρακαλώ εκτός από τη διακοπή των μειώσεων επιθυμώ και την επιστροφή των ποσών που μου παρακρατήθηκαν ως σήμερα από το 2013 στην κύρια (και επικουρική μου) σύνταξη και παράλληλα επιθυμώ ο ΕΦΚΑ να μου δώσει αναλυτικά σε κατάσταση όσα μου κόπηκαν από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα βάσει νόμων 4051 και 4093 του 2012 που έγιναν οι περικοπές μου και έχουν κριθεί παράνομοι. Επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματός σε περίπτωση ελλιπούς απάντησης από το Ταμείο. 
 
    .Σχόλιο 3 .... Με τη παρούσα αίτηση & με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου αιτούμαι:
1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ.
2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά μου καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.
3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωσή μου τις διατάξεις των νόμων 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από όλα τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές. 
 
 

sigjrr