Προσκληση Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974 για 21 Απρίλη 2014

sfea

Αθήνα,   14  Απρίλη   2014

Προς

√ Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

a√ Τον Πρόεδρο της Βουλής.

√ Τα κόμματα της Βουλής

(Ν.Δ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΑΝ.ΕΛ., ΔΗΜ.ΑΡ, Κ.Κ.Ε.)

√ Τις Νεολαίες των Κομμάτων.

√ Τους Συνδικαλιστικούς και Μαζικούς Φορείς.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το   Δ.Σ.  του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 1967-1974»,

στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων μνήμης, για την 47η  επέτειο από την επιβολή της δικτατορίας της  21ης Απριλίου 1967,

σας καλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει

τη ΔΕΥΤΕΡΑ του Πάσχα,   21 Απρίλη 2014 στις 11,30  π.μ.

στο  μνημειακό- ιστορικό χώρο του πρώην στρατοπέδου «Ε.ΑΤ.-Ε.Σ.Α.»,

στο Πάρκο Ελευθερίας.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης :

• Σύντομος χαιρετισμός  εκπροσώπου του Δ.Σ. του  «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974».

• Κατάθεση στεφάνων   στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                          ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Κρεματόριο αποθεματικών των ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων η Τράπεζα της Ελλάδος;

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, συζητήθηκε η αγωγή του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) κατά της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ). Στην υπόψη αγωγή, επιγραμματικά, το ΜΤΝ ισχυρίζεται «κακοδιαχείριση» του «Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων» εκ μέρους της ΤτΕ, που είχε σαν αποτέλεσμα, απώλεια των αποθεματικών του Ταμείου της τάξης του 50% επί ονομαστικών τιμών. Ζημίες οι οποίες, πέραν των Λογαριασμών του Ταμείου ως ΝΠΔΔ, επεκτάθηκαν και σε αποθεματικά Λογαριασμών τους οποίους αυθαίρετα και καταχρηστικά ενέταξε η ΤτΕ στο «Κοινό Κεφάλαιο». Οι Λογαριασμοί ΕΚΟΕΜΝ, ΝΙΝ, ΕΛΧΑΟΣ, ΕΛΠΝ, ΕΛΧΑΟΙΑ, οι οποίοι ούτε ΝΠΔΔ, ούτε Ασφαλιστικοί Φορείς είναι, αφού στα έσοδά τους δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο.

 

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο μάρτυρας υπεράσπισης της ΤτΕ, κος Αλεξίου, φέρεται να κατέθεσε - αποδέχθηκε, μεταξύ άλλων:

 

Η τελευταία έκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, έγινε τον Απρίλιο του  2010 και από τότε μέχρι και σήμερα δεν υπήρξαν ομόλογα ελληνικού Δημοσίου στην «πρωτογενή αγορά».

 

Οι τιμές των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου άρχισαν να «πέφτουν» από το 2009 και κορυφώθηκαν το 2012, όταν είχαν «πέσει» στην κατηγορία “junk”, πωλούμενα στην «αγορά», σε τιμές κάτω του 20%.

 

Από τον Οκτώβριο του 2010, η ΤτΕ είχε σταματήσει τις αγορές ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά, εκτός τριών αγορών το 2011, συνολικής αξίας της τάξης των 455 εκατ. €, στο 90% (μεσοσταθμικά) της ονομαστικής αξίας.

 

Αν και αναμενόταν το περιβόητο «κούρεμα», η ΤτΕ προχώρησε σε αυτή την αγορά, μέσα στο επίμαχο χρονικό διάστημα 2010-2012, επειδή λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης και του μεγάλου «κουπονιού», εκρίθη ως συμφέρουσα αγορά για το «Κοινό Κεφάλαιο».

 

Εκτός των παραπάνω αγορών, στην περίοδο 2010-2012, τα διαθέσιμα του «Κοινού Κεφαλαίου», επενδύονταν σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου και σε REPOS.

 

Δεν υπήρχε σχέδιο «διαχείρισης κρίσης» για την προστασία και διάσωση των κεφαλαίων του «Κοινού Κεφαλαίου».

 

Σε περιόδους που τα ελληνικά ομόλογα είχαν τιμές περί το 20% της ονομαστικής τους, θα μπορούσαν να είχαν προβεί σε τέτοιες αγορές και να πολλαπλασιαστούν τα χρήματα του «Κοινού Κεφαλαίου», όμως δεν το έπραξαν.

 

Το αν η κατάθεση του «ειδικού» μάρτυρα της ΤτΕ, ήταν ακριβής ή ανακριβής, διαφωτιστική ή αποπροσανατολιστική, είναι κάτι που θα το κρίνει το Δικαστήριο, το οποίο θεωρούμε ότι θα μελετήσει σε βάθος την υπόθεση. Μία υπόθεση που έχει να κάνει με το αν τελικώς, η ΤτΕ ως αποκλειστικός διαχειριστής του «Κοινού Κεφαλαίου», στο οποίο βρίσκεται το μέγιστο μέρος της κινητής περιουσίας περίπου 600 φορέων, λειτουργούσε επ’ ωφελεία αυτού του Κεφαλαίου, ή όχι!

 

Είναι γεγονός ότι για να υποστηριχθεί ο ένας ή ο άλλος ισχυρισμός, χρειάζονται στοιχεία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στον καθένα, ειδικά όταν μιλάμε για το ιδιόμορφο άβατο της ΤτΕ, για την οποία δεν είναι καν γνωστή η μετοχική της σύνθεση. Αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει σε μερίδια που συμμετείχαν στο «Κοινό Κεφάλαιο» πριν την κρίση, όπου το χαρτοφυλάκιο είναι πολυπληθές και απαιτούνται πολλές διασταυρώσεις στοιχείων!

 

Όταν όμως έχουμε μερίδια που η έναρξη της συμμετοχής τους στο «Κοινό Κεφάλαιο», ταυτίζεται με την έναρξη της κρίσης, όπου σύμφωνα με τη κατάθεση του εκπροσώπου της ΤτΕ, ούτε πρωτογενής αγορά ομολόγων υπήρχε, ούτε γίνονταν αγορές ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, παρά μόνον επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια και REPOS, τα οποία δεν «κουρεύτηκαν», θα ανέμενε κανείς, αν όχι κέρδη, να μην υπάρχουν αξιόλογες επιπτώσεις του PSI σε αυτά τα μερίδια.

 

Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί ένας τέτοιος φορέας (μερίδιο), που συμμετείχε στο «Κοινό Κεφάλαιο», υπέστη τεράστιες ζημίες, όπως θα δούμε παρακάτω, με βάση επίσημα στοιχεία.

 

Αυτός ο φορέας είναι το «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΑΚΑΓΕ), που συνίσταται από τους παρακάτω τρείς αυτοτελείς Λογαριασμούς. Η επένδυση δε των κεφαλαίων του Α.Κ.Α.ΓΕ. γίνεται από την ΤτΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων»:

 

Λογαριασμός ΑΚΑΓΕ που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ58Α') και σκοπός του είναι η δημιουργία αποθεματικών, για την χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), από 1-1-2019 και μετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.

 

Λογαριασμός «Εισφορά Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων» (Ε.Α.Σ), που συστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α/21-7-2010), όταν από 1-8-2010 θεσπίστηκε η σχετική μηνιαία κράτηση στους συνταξιούχους (πρώην ΛΑΦΚΑ)

 

Λογαριασμός «Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης» (ΕΕΣΕΑ), που συστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/1.7.2011), όταν από 1-9-2011 θεσπίστηκε η σχετική μηνιαία κράτηση στις Επικουρικές Συντάξεις.

 

Την 23-11-2012, οι Βουλευτές κ. Γ. Νταβρής και κ. Ν. Μαριάς, κατέθεσαν την υπ’ αριθμ. 4287 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, ζητώντας διοικητικά και διαχειριστικά στοιχεία για το ΑΚΑΓΕ. Επί της ερώτησης, ο Υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης, εξέδωσε την με αρ. Πρωτοκόλλου Φ.80000/2794/5656 από 18-12-2012, επίσημη απάντηση.

 

Τα πρώτα στοιχεία που προκαλούν έκπληξη, τόσο από την απάντηση του υπουργού Εργασίας, όσο και από σχετική έρευνα που έγινε επί του θέματος είναι:

 

Από την έναρξη λειτουργίας του ΑΚΑΓΕ το 2008, η πρώτη οικονομική χρήση για την οποία επρόκειτο να συνταχθεί Απολογισμός και Ισολογισμός, θα ήταν αυτή του 2012, με καταληκτική ημερομηνία την 30-6-2013!

 

Ο τρόπος λειτουργίας του Α.Κ.Α.ΓΕ., ο τρόπος απόδοσης των πόρων του, η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων και των κλάδων σύνταξης, η οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του και η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 149 του Ν.3655/2008, έπρεπε να είχαν καθορισθεί από το 2008, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας, τελικώς καθορίσθηκαν τον Αύγουστο του 2012 με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012!

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΑΚΑΓΕ, που προβλέφθηκε στο άρθρο 14 της ανωτέρω ΚΥΑ, επρόκειτο να συγκροτηθεί με τη σύνταξη του Απολογισμού και Ισολογισμού, τον Ιούνιο του 2013!

 

Δηλαδή, επί πέντε (5) περίπου χρόνια, το σύνολο των χρημάτων, που συγκεντρώνονταν στους τρείς Λογαριασμούς του ΑΚΑΓΕ (τα οποία δεν ήταν καθόλου λίγα, όπως θα δούμε παρακάτω και τα οποία επρόκειτο να στηρίξουν το πολύπαθο Ασφαλιστικό μας Σύστημα), ήταν αφημένα «ορφανά», στα «στιβαρά» και «σίγουρα» χέρια της ΤτΕ!

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω, στην απάντηση του Υπουργού, περιλαμβάνονται και αναλυτικά στοιχεία των εσόδων και απωλειών PSI, τα οποία ταξινομήθηκαν και παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

 

100euro krematorio

Από το Δεκέμβριο του 2009 που ξεκίνησαν τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ, μέχρι και το Μάρτιο του 2012, επάνω δηλαδή στην κρίση, συγκεντρώθηκαν και στους τρείς Λογαριασμούς του ΑΚΑΓΕ,  2.213.731.706,21 € (δισεκατομμύρια)! Το σύνολο δε των απωλειών λόγω του PSI το Μάρτιο του 2012, και  για τους τρείς Λογαριασμούς ήταν 1.520.495.274,62 € (δισεκατομμύρια)! Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, οι ονομαστικές απώλειες ανήλθαν στο εξωπραγματικό ποσοστό 68,68%!

Το πρώτο βασικό και εύλογο ερώτημα, ακόμη και για τον πιο αδαή, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με τα όσα ακούσαμε από τον κο Αλεξίου της ΤτΕ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι: Κάτω από ποιες συνθήκες, μπορεί ένα κεφάλαιο να έχει απώλειες της τάξης του 70% από το PSI, όταν δεν έχει εκτεθεί σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι «εισήλθε» σε «επενδυτική δράση», σε μία περίοδο που στο συντριπτικό της διάστημα:

 

Δεν υπήρχε πρωτογενής αγορά ελληνικών ομολόγων

 

Δεν γίνονταν αγορές στη δευτερογενή αγορά

 

Γίνονταν επενδύσεις μόνο σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου και REPOS, τα οποία όμως δεν «κουρεύτηκαν».

 

Όσο και να «σπάσει» κάποιος το κεφάλι του, δεν υπάρχει σενάριο που να οδηγεί σε τόσο μεγάλη ζημία, κάτω από τα πιο πάνω δεδομένα. Ακόμη όμως και αν ο εκπρόσωπος της ΤτΕ, δεν ήταν ακριβής και τελικώς γίνονταν αγορές ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, η ζημία θα ήταν πολύ λιγότερη από τη μισή αυτής που τελικώς καταγράφηκε, δεδομένου ότι οι τιμές, ειδικά προς το τέλος της περιόδου, είχαν πέσει αρκετά κάτω του 50%. Αν για παράδειγμα, ένα ομόλογο αγοραζόταν, προ του PSI, σε τιμή 40% της ονομαστικής του, μετά το PSI, θα είχε κέρδος περί το 25%, σε ονομαστικές τιμές.

Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αν κάποιος διαχειριστής κεφαλαίου, «κατόρθωνε να πετύχει» μια τόσο μεγάλη ζημία, θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην περίπτωση του «Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων», η ΤτΕ ως διαχειριστής, φαίνεται πως με πρόσχημα το PSI, αν δεν μεθόδευσε, σίγουρα αμέλησε να προστατεύσει τα κεφάλαια 600 περίπου φορέων.  Δεν θα πρέπει να ελεγχθεί γι’ αυτό;

 

 

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν και είναι αμείλικτα:

Γιατί η ΤτΕ που είχε πλήρη πληροφόρηση για το επικείμενο PSI, δεν προστάτευσε το «Κοινό Κεφάλαιο»;

 

Που πήγαν πραγματικά τα χρήματα αυτά;

 

Τα χρήματα αυτά πάντως, σίγουρα δεν πήγαν για τη διάσωση της Χώρας από τη χρεοκοπία! Διότι αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο, θα μπορούσε η ΤτΕ, με την πληροφόρηση που είχε, να είχε κάνει κινήσεις πώλησης ομολόγων (δευτερογενή αγορά) στην αρχή της κρίσης (2010), όταν ακόμη οι τιμές των ομολόγων ήταν σε επίπεδα άνω του 70% και στη συνέχεια, διάθεση της ρευστότητας για αγορά ομολόγων  (δευτερογενή αγορά) σε τιμές κάτω του 50% (2011 -2012), σε συνδυασμό με επενδύσεις εντόκων γραμματίων και REPOS, Κινήσεις δηλαδή που κάνει και ο πιο άπειρος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιτυγχάνονταν ταυτόχρονα τρείς στόχοι:

 

Θα αγοράζονταν χρέος της Χώρας στο 1/3 ή 1/4 της αξίας του.

 

Θα ικανοποιούνταν βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας, με υγιή εσωτερικό δανεισμό και ..

 

Τα ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία δεν θα είχαν απολέσει τα αποθεματικά τους, ή θα είχαν καταγράψει μικρές και διαχειρίσιμες ζημίες.

 

Παναγιώτης Ασπροδίνης MSc. Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

Γιάννης Αντωνιάδης Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

apofoitoissas.gr

Επισκεπτήριο κοινού σε πολεμικό πλοίο (Υ/Β ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 24-26/3

 gen-image-68x78

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

 

Αρ. Πρωτ.21

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

            Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να επισκεφθεί το Υποβρύχιο ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ, το οποίο θα παραμείνει στο λιμένα Πειραιά στον προβλήτα του ΟΛΠ (κρηπίδωμα 12 - είσοδος από Ε-11), από 24 έως 26 Μαρτίου 2014.

Ωράριο επισκεπτηρίου, ως ακολούθως:

            -  Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 από ώρα 13.00 έως 18.00

            -  Τρίτη 25 Μαρτίου 2014 από ώρα 10.00 έως 18.00

            -  Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 από ώρα 10.00 έως 18.00

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

51ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υποβρυχίων στην Αθήνα - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ....

"Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη και τους φίλους του συνδέσμου ότι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις του 51ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Υποβρυχίων που θα γίνει στην Αθήνα από 28 έως 31 Μαΐου 2014 πρέπει να απευθυνθούν στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Ευστράτιο Μπαιρλή  ( 6937423009 )  έως την Δευτέρα 12 Μαΐου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι ο αριθμός των προσκλήσεων είναι περιορισμένος για κάθε εκδήλωση. Λεπτομέρειες επί του προγράμματος καθώς και κόστος κάθε πρόσκλησης σε απ' ευθείας συνεννόηση με τον κ. Ευστράτιο Μπαιρλή. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας".

Εκδίκαση προσφυγής ΜΤΝ για το "κούρεμα", (PSI) - 20 Μαρτίου 2014

Συνάδελφοι

Στις 20 Μαρτίου εκδικάζεται η προσφυγή του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) για το «κούρεμα» των αποθεματικών του που είχε εμπιστευτεί στην Τράπεζα της Ελλάδος - το γνωστό «PSI». Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει στοΠρωτοδικείο Αθηνών.

Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε εκεί και

  • να επιβεβαιώσουμε ότι δεν δεχτήκαμε ποτέ την από χρόνια μεθοδευμένη με νόμους κλεψιά των χρημάτων μας και να διεκδικήσουμε πίσω τα κλεμμένα!
  • να δείξουμε για μια ακόμη φορά την αντίθεσή μας σε ότι έγινε τότε και στην ίδια γενικότερη πολιτική που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και μας έχει εξουθενώσει.

Ειδικά οι πρόσφατες κυβερνητικές μεθοδεύσεις γύρω από τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) δείχνουν ότι οι κατά καιρούς καθησυχαστικές υποσχέσεις ή και κινήσεις δεν ήταν τίποτε άλλο από στάχτη στα μάτια αποστράτων και εν ενεργεία στρατιωτικών. Αμετακίνητος πολιτικός στόχος των κυβερνήσεων που γνωρίσαμε τουλάχιστον μετά το 2010 σχετικά με τα ταμεία ήταν η επικουροποίηση – ενοποίηση τους, ώστε να ξεπουληθεί πιο άνετα η τεράστια περιουσία τους και στη συνέχεια σε μια προοπτική χρόνου ενοποιημένα με τα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία άλλων εργαζομένων και συνταξιούχων να διαλυθούν όλα μαζί «ενοποιώντας» τις παρεχόμενες συντάξεις σε μία και αυτή πείνας.

Η ΑΝΕΑΕΔ που από τα πρώτα της βήματα αντιτάχθηκε στην προοπτική επικουροποίησης των Μετοχικών Ταμείων και πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά του PSI με συσκέψεις, ανακοινώσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας από κοινού με άλλους φορείς, ενώ έθετε το ζήτημα στις συναντήσεις της με τα πολιτικά κόμματα

ΚΑΛΕΙ

Φορείς και μεμονωμένους συναδέλφους με την συμμετοχή τους σε συγκέντρωση

Έξω από το Πρωτοδικείο (Ευελπίδων) την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 ώρα 0900 για να δηλώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την ετοιμότητα μας για αντίσταση και αγώνασε ότι μας ετοιμάζουν!

 

Τοποθεσία ...... Συγκοινωνίες

Κρίσεις στο Πολεμικό Ναυτικό - Μάρτιος 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

 

 

Αρ. Πρωτ. 016

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων Υπαρχηγού Στόλου στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Καθήκοντα Υπαρχηγού Στόλου παρέλαβε ο Υποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Κονιδάρη ΠΝ. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Αρ. Πρωτ. 017

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 301 // 13-03-2014  τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2014 έκρινε:

            α.         «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:

                        (1) Μάχιμοι:

(α)       Σάγος  Γεώργιος

(β)       Τσερκέζογλου  Αναστάσιος

(γ)        Μικρός  Ευθύμιος

(δ)       Αγγελόπουλος  Ιωάννης

(ε)        Παναγιωτόπουλος  Μιχαήλ

(στ)      Κόντης  Μενέλαος

(ζ)        Πελεκανάκης  Γεώργιος

(η)       Πετράκης  Στυλιανός

                        (2) Μηχανικοί:

(α)       Δερμεντζούδης  Μαρίνος

(β)       Στελιουδάκης  Εμμανουήλ

(γ)        Αλεξόπουλος  Αριστείδης

                        (3) Οικονομικοί:

(α)       Πέτσος  Νικόλαος

(β)       Πούλιος  Γεώργιος

            (4) Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός  Αναστάσιος

            (5) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Διαμαντάκη-Κούτσου  Ιωάννα

β.         «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Πλοιάρχους:

                        (1) Μάχιμοι:

(α)       Γρυπάρης  Ευστάθιος

(β)       Μονιός  Κωνσταντίνος

(γ)        Τσιαντούλας  Λεωνίδας

(δ)       Σινάνογλου  Παναγιώτης

(ε)        Ρουκάς  Περικλής

                        (2) Μηχανικός: Καψοκέφαλος Διονύσιος

γ.         «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» παρακάτω Πλοιάρχους:

                        (1) Μάχιμοι:

(α)       Πέππας  Δημήτριος

(β)       Τσούκας  Δέδες

(γ)        Μακρής  Σπυρίδωνας

(δ)       Μαρκόπουλος  Αθανάσιος

(ε)        Χατζηδάβαρης  Αθανάσιος

                        (2) Οικονομικού: Κουκουλάς  Διονύσιος

2.         Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2014 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

           

α.         Μάχιμοι:

(1)       Πέππας  Δημήτριος

(2)       Τσούκας  Δέδες

(3)       Μακρής  Σπυρίδωνας

(4)       Μαρκόπουλος  Αθανάσιος

(5)       Χατζηδάβαρης  Αθανάσιος

β.         Οικονομικού: Κουκουλάς  Διονύσιος

 

 

Αρ. Πρωτ. 018

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 302 // 13-03-2014  τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2014-15 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.         Μηχανικοί:

(1)                   Παπανικολόπουλος  Βασίλειος

(2)                   Παινέσης  Γεώργιος

(3)                   Μαυροκέφαλος  Παναγιώτης

(4)                   Ζήσιμος  Αντώνιος

β.         Οικονομικού: Τσιακίρης  Γεώργιος

γ.         Υγειονομικού/Ιατρών:                   

(1)                   Πρωτόπαππας  Δημοσθένης

(2)                   Χριστοφορίδης  Χαράλαμπος

(3)                   Μπουράμας  Δήμος

2.         Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2014-15 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

             

α.         Μηχανικοί:

           

(1)                   Παπανικολόπουλος  Βασίλειος

(2)                   Παινέσης  Γεώργιος

(3)                   Μαυροκέφαλος  Παναγιώτης

(4)                   Ζήσιμος  Αντώνιος

β.         Οικονομικού: Τσιακίρης  Γεώργιος

γ.         Υγειονομικού/Ιατρών:                   

(1)                   Πρωτόπαππας  Δημοσθένης

(2)                   Χριστοφορίδης  Χαράλαμπος

(3)                   Μπουράμας  Δήμος

 

Αρ. Πρωτ. 019

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, στη Ναυτική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, και των μελών του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα Διοικητού ΔΝΕ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Δημουλά ΠΝ.

 

Αρ. Πρωτ. 020

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, η τελετή παράδοσης-παραλαβής Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά.

Καθήκοντα Διοικητού της ΣΝΔ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Ιωάννη Μαΐστρο ΠΝ. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

 

 

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Πρώτη Συνεδρίαση του ΑΝΣ στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ

            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ. 015

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σήμερα, Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) υπό τη νέα του σύνθεση, επί του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ.

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Αντιναύαρχος          Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ          Αρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος          Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ                   Αρχηγός Στόλου

Αντιναύαρχος          Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ            Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αντιναύαρχος (Μ)    Ηλίας Δημόπουλος ΠΝ                    Διοικητής ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος            Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ              Διοικητής ΔΝΕ

Υποναύαρχος            Αθανάσιος Μακρής ΠΝ                   ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος            Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ         Υπαρχηγός ΓΕΝ

Υποναύαρχος(Μ)      Δημήτριος Κωνσταντόπουλος ΠΝ  ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος            Σπυρίδωνας Δημητρίου ΠΝ            Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ

Υποναύαρχος            Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ   Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος            Νικόλαος Τσούνης ΠΝ                     Υπαρχηγός ΑΣ

Υποναύαρχος            Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ                    Διοικητής ΣΝΔ

Υποναύαρχος(Μ)      Γεώργιος Χριστόπουλος ΠΝ            Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ

Υποναύαρχος (Ι)        Ευάγγελος Νεονάκης ΠΝ                Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ

Υποναύαρχος (Ο)      Δημήτριος Μπαλόπουλος ΠΝ         Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ   

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

Download                                                     Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.) - (Σχέδιο νόμου)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

………………………….

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων  του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις …

…………………………..

Άρθρο 19

Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.)

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής  δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), που συνεστήθησαν µε τους νόμους 4407/1929 (Α΄ 316), το νόμο ΒΨΟΔ΄ όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4944/1931 (Α΄ 107) και το ν.δ. 3960/1959 (Α΄ 153) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται µε τον παρόντα νόμο, µε την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.), εφεξής αναφερόμενο ως «Ταμείο».

2. Το Ταμείο έχει έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, µε πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί  υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (µέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας).

3. Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής  τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων, αποβλέποντας στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης της χώρας.

 4. Σκοπός του Ταμείου είναι ιδίως:

α. Η προμήθεια υλικών επιστρατεύσεως.

β. Η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων.

γ. Η κατασκευή οχυρών.

δ. Η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους.

ε. Η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής Άμυνας της χώρας.

5. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν:

α. Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου περιουσιακά στοιχεία των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.- Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν από αυτό.

β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Ταμείων, περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο ΕΤΕΑ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η ως άνω µμεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο ΕΤΕΑ και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται µε αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το ΕΤΕΑ έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση  των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

γ. Το Ταμείο αναλαμβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών µε την ο- ποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία δια κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α..

δ. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και από το σύνολο των πόρων των καταργούμενων φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στους ιδρυτικούς τους νόμους.

6. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται  και συγχωνεύονται,  καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής  θα υπάγεται και παρέχει τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας. Για την αυτοδίκαιη αυτή µμεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται  το αργότερο εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας, µε τον ο- ποίο καθορίζεται  η έκταση της εποπτείας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος νόμου Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τα υφιστάμενα Ταμεία  (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν  να λειτουργούν, σύμφωνα µε τις διατάξεις  που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί  να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά.

9. Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το π.δ. 96/

2000 (Α΄ 79) διάρκειας λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το Ταμείο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ν 2745/1999 (Α΄224) αρμοδιότητες.

10. Από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται:

α. Ο ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως του Ταμείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 316).

β. Ο ν. 4944/1931 «Περί Ταμείου  Εθνικού Στόλου» (Α΄337).

γ. Το ν.δ. 3960/1959 ¨Περί Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας» (Α΄153).

 

Download

Το ενδιαφέρον των Βρυξελλών για τους στρατιωτικούς της Νοτίου Ευρώπης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (OSCE, ODIHR, DCAF, EUROMIL)

Εισαγωγή-Ιστορικό

Ο Οργανισμός Ασφαλείας και Συνεργασίας της Ευρώπης  ιδρύθηκε το 1975 στο Ελσίνκι από 57 χώρες της Ευρώπης, της κεντρικής Ασίας και της νοτίου Αμερικής μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του οργανισμού έχουν πολλάκις διαβεβαιώσει τους πολίτες των για τον σπουδαίο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, το δημοκρατικό πολίτευμα και την πιστή εφαρμογή των νόμων.

Στην Βαρσοβία είναι η έδρα του ODIHR ίδρυμα του OSCE διεθνούς κύρους.

Επί τη ευκαιρία συμπληρώσεως το 2015, 40 χρόνων λειτουργίας  ο OSCE και ο ODIHR θα δέχονται εισηγήσεις –προτάσεις μέχρι 20-12-2014 από τις ενδιαφερόμενες κοινωνίες των πολιτών και των στρατιωτικών οργανώσεων για την τροποποίηση- ανανέωση της CM/Rec 2010 περιλαμβάνοντας εισηγήσεις για την ισχυροποίηση –ανανέωση των μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή των νόμων τόσο στις χώρες τους όσο και στις άλλες χώρες μέλη του OSCE.

Παρόμοια και η διακήρυξη του ΟΗΕ στην Βουδαπέστη το 1994.

EUROMIL

Μοναδικός στρατιωτικός οργανισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ιδρύθηκε το 1972 και έκτοτε λειτουργεί στις Βρυξέλλες με αντίστοιχο γραφείο στην Βόννη για δικαστικές υποθέσεις των μελών και αριθμεί σήμερα 39 οργανώσεις από 26 χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης στρατιωτικών ε.ε και ε.α όλων των βαθμών.

Η χώρα μας συμμετέχει με δύο στρατιωτικές οργανώσεις ε.α αξιωματικών.

Περισσότερα...

ΑΝΕΑΕΔ - Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε Σώμα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 16ης Φεβρουαρίου 2014 συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω :

Πρόεδρος                              : Βασίλειος Φάρκωνας

Α΄ Αντιπρόεδρος                   : Νικόλαος Παπαναστάσης

Β΄ Αντιπρόεδρος                   : Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Γραμματέας                           : Νικόλαος Καράκαλος

Αναπληρωτής Γραμματέας : Σπυρίδων Ματιάτος

Ταμίας                                    : Γεώργιος Παναγιώτου

Αναπληρωτής Ταμίας          : Μάλαμας Τσαρδάκης

Μέλη                                      : Ευάγγελος Κιούσης

Γιώργος Ροΐδης ( Δημόσιες Σχέσεις -

Εκπρόσωπος Τύπου )

Φίλιππος Τσιρτσώνης ( Διαχείριση Ιστοσελίδας )

Δημήτριος Τρέσσος ( Διοικητική Μέριμνα )

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γραμματέας

Βασίλειος Φάρκωνας                                                   Νικόλαος Καράκαλος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΕΑΕΔ

“Την 18/2/2014, αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων, που αφορούσαν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.

Περισσότερα...

Το Φαρμακονήσι και οι ….. φαρμακόγλωσσες

Όταν προ ημερών, προέκυψε η τραγωδία στο Φαρμακονήσι, διάβαζα-έβλεπα-άκουγα με αηδία, τις νοσηρές αναλύσεις, τις παραληρηματικές δηλώσεις, το μένος, την εμπάθεια και την αήθη σκοπιμότητα των γνωστών-άγνωστων «ειδικών», να μιλούν για την εγκληματική δράση και συμπεριφορά της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που «….έπνιξε βίαια, που δολοφόνησε δυστυχισμένους λαθρομετανάστες …..»!!

Ρεπορτάζ και δηλώσεις στα κανάλια, με τις δυστυχισμένες υπάρξεις, που μέσω της «δασκαλεμένης» θυματοποίησης τους, επιδίωκαν να επιρρίψουν ευθύνες στο Κράτος, να εκμεταλλευτούν τη συναισθηματική φόρτιση όλων μας και να εκμαιεύσουν έτσι μια μοίρα στον ήλιο. Τα δριμύ κατηγορώ και οι ατέρμονες καταγγελίες των «ευαίσθητων» σπεκουλαδόρων, σε όλα τα επίπεδα, έφθασαν στο σημείο να ζητούν …. καταναγκαστικά έργα για το πλήρωμα του Περιπολικού της Ε.ΑΚΤ., την παραίτηση του Αρχηγού Λ.Σ., δυο-τριών Υπουργού και του Πρωθυπουργού, ενώ (όπως και σε κάθε ευκαιρία) κατήγγειλαν και τη Χώρα ΜΑΣ, σ’ όλους τους διεθνείς Οργανισμούς, κάνοντας για ακόμα μια φορά τη Χώρα μας, ρεζίλη !!!!!!

Περισσότερα...