Ερωτήματα ..!! με την κατάργηση του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου της εφημερίδας μας, επανερχόμαστε για ενημέρωσή σας, στο σημαντικό θέμα κατάργησης του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και συγχώνευσης της περιουσίας του, μαζί με την περιουσία των δύο άλλων ταμείων (Τ.Α.Α. και Τ.Ε.Θ.Α.) των Ε.Δ., σε ένα ενιαίο ταμείο, το οποίο θα ονομάζεται «Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α)», όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26 Μαρτίου 2014).

Κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε κάποια ερωτήματα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, η οποία συντόνισε, συμφώνησε και αποφάσισε την κατάργηση του Ταμείου Εθνικού Στόλου. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν:

Περισσότερα...