ΠΜ / ΣΑΣΥ / ΠΝ - Ετήσια Γενική Συνέλευση μελών ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ 15 εναλ. 22 Νοε 2015