Ανακοινώσεις Συλλόγου

1. Ανακοίνωση για Μείωση Μερίσματος... 10/01/2011 Download
2. Σχόλια για συντάξεις των Ενόπλεων Δυνάμεων... 08/06/2011 Download
3. Ενημέρωση για την κατάσταση του ΜΤΝ 29/03/2012 Download
4. Ανακοίνωση ΜΤΝ - 4 Απριλίου 2012 04/04/2012 Download
5. Ανακοίνωση ΜΤΝ για διεκδικήσεις λόγω P.S.I
16/07/2012 Download
6. Ανοικτή επιστολή - κάλεσμα
16/02/2013 Download
7. Μείωση Μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ
04/03/2013 Download
8. Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για το Β.Ο.Ε.Α. 04/07/2013 Download
9.   Αναβάθμηση Οδοντιατρικής Περίθαλψης Π.Ν.   06/11/2013   Download
10.   Χρόνος πληρωμής μερίσματος ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ   22/11/2013   Download
11.   Παράσημα και μετάλλια με πολιτική περιβολή   20/12/2013     
12.   Περί Παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)   21/01/2014   Download
13.   Ισχύουσα πολιτική Εισόδου Μελών & Τέκνων στο ΘΑΝ   20/02/2014   Download